Últimos Fallecidos Agenda de Actos Aniversarios
 
-2147217871 - AI Expir el tiempo de espera de la consultaselect distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_esp_mobile e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and ((exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixn', 'Brin', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrn', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesa', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baa', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixn', 'Brin', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrn', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesa', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baa', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixn', 'Brin', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrn', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesa', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baa', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixn', 'Brin', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrn', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesa', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baa', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('') or ayuntamiento in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixn', 'Brin', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrn', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesa', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baa', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (6)))) and idPobFallecimiento in (select idPob from poblaciones where (1=1 and idpro=1 and idcon=312)) and isnull(tipo,'')='' and tanatorio is not null and e.acto in ('Velacin','Apertura Velacin','Velatorio en') and e.fechaPublicacion=convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103) UNION select distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_esp_mobile e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and ((exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixn', 'Brin', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrn', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesa', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baa', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixn', 'Brin', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrn', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesa', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baa', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixn', 'Brin', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrn', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesa', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baa', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixn', 'Brin', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrn', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesa', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baa', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('') or ayuntamiento in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixn', 'Brin', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrn', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesa', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baa', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (6)))) and idPobFallecimiento in (select idPob from poblaciones where (1=1 and idpro=1 and idcon=312)) and isnull(tipo,'')='' and tanatorio is not null and e.acto in ('Velacin','Apertura Velacin','Velatorio en') and exists (select * from v_Esquelas_actos_esp_mobile e2 where e.id=e2.id and e2.fecha>=convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103)) order by e.provincia, e.nombre
ÚLTIMOS RECUERDOS
FRANCISCO ANTONIO COUSELO GAGO
  Mi mas sentido psame, cuantas veces tom
CARMELA VZQUEZ VAAMONDE
  Sinto non poder asistir pola situacin d
JUAN MANUEL SUREZ RODRGUEZ
  Todos los compaeros de Manolo lamentamo
DARA VILARIO PINTOS
  Mi ms sincero psame
ALFREDO IGLESIAS SUREZ
  Descanse en Paz.
SEGUNDO MIGUELES ALONSO
  Nuetro ms sentido psame. Un abrazo par
SEGUNDO MIGUELES ALONSO
  Trasladarles todo el carrio de sus comp
MARA SNCHEZ GARCA
  SU PRIMO JOSE MANUEL DESDE BUENOS AIRES
ANTONIO QUINTS PUGA
  Como te echamos todos de menos, que nece
MARA DEL CARMEN RODRGUEZ FREIRE
  Te acuerdas cuando me pona triste porq