Últimos Fallecidos Agenda de Actos Aniversarios
3001 - AI Argumentos incorrectos, fuera del intervalo permitido o en conflicto con otros.select distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_gal e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and (exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixón', 'Brión', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrón', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesía', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baña', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixón', 'Brión', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrón', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesía', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baña', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixón', 'Brión', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrón', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesía', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baña', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixón', 'Brión', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrón', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesía', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baña', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('') or ayuntamiento in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixón', 'Brión', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrón', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesía', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baña', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From Esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (6))) and isnull(tipo,'')='' and fecha>convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103) order by e.provincia, e.nombre
 
3001 - AI Argumentos incorrectos, fuera del intervalo permitido o en conflicto con otros.select distinct e.id, e.nombre, e.apodo2, e.idTanatorio, tanatorio,p.ayuntamiento,e.provincia,p.lugar,e.fechaF from v_Esquelas_actos_gal e, poblaciones p where e.IdPobFallecimiento=p.idpob and (exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixón', 'Brión', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrón', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesía', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baña', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From iglesias i where i.id = e.idIglesia2 and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixón', 'Brión', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrón', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesía', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baña', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From tanatorios i where i.id = e.idTanatorio and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixón', 'Brión', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrón', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesía', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baña', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From nombre n where n.idFuneraria = e.idFuneraria and (provincia in ('') or poblacion in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixón', 'Brión', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrón', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesía', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baña', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From poblaciones p where p.idPob = e.idPobFallecimiento and (provincia in ('') or ayuntamiento in ('Santiago de Compostela','Ames','Boqueixón', 'Brión', 'Teo', 'Val do Dubra', 'Dodro', 'Padrón', 'Rois', 'Arzua', 'Boimorto', 'O Pino', 'Touro', 'Cerceda', 'Frades', 'Ordes', 'Mesía', 'Oroso', 'Tordoia', 'Trazo', 'A Baña', 'Negreira', 'Mazaricos', 'Santa Comba'))) or exists (select * From Esquelas_publicaciones p where p.idEsquela=e.Id and idDominio in (6))) and isnull(tipo,'')='' and fecha>convert(datetime,convert(varchar,getdate(),103),103) order by e.provincia, e.nombre
ULTIMAS LEMBRANZAS